Veiligheid realiseren = gevaren zoeken

Ondernemen is risico’s lopen. Uw personeel kan tijdens het werk een ongeval krijgen of door te hoge werkdruk uitvallen. En wat als er brand uitbreekt, bent u daar op voorbereid? Zo zijn er veel risico’s die u als ondernemer loopt. Soms bent u zich daar niet van bewust. Terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. In de visie van KP Expertise kunt u pas veiligheid realiseren als u op zoek gaat naar de gevaren, de risico’s in beeld brengt. KP Expertise kan u daarbij ondersteunen.

Risico-inventarisatie en evaluatie

De RI&E, oftewel de risico-inventarisatie en evaluatie, brengt uw risico’s in beeld. Niet vrijblijvend, want tegenwoordig is een RI&E wettelijk verplicht voor bijna iedere ondernemer met personeel in dienst. Schakel daarom KP Expertise in voor het opstellen van een RI&E. Daarmee krijgt u inzicht in de arbeids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf. En voorkomt u een boete! Het plan van aanpak dat KP Expertise opstelt, biedt u de mogelijkheden risico’s te beheersen of zelfs te elimineren. De gezamenlijke periodieke evaluatie zorgt ervoor dat uw RI&E altijd up to date is.

Even voorstellen

Als trendsetter en volger in ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden ben ik in de loop der jaren specialist in arbo en veiligheid geworden. Mijn ervaring met ISO normering combineer ik met mijn deskundigheid in zorgsystemen. Ik deed mijn kennis op in zeer uiteenlopende branches, zoals horeca, mkb, overheid en de metaal-, verpakkings- en levensmiddelenindustrie. Met mijn ruim 20 jaar ervaring weet ik welke arbeidsrisico’s u als ondernemer loopt. Samen met u breng ik deze in beeld.

Jos Spiekker, KP Expertise